loggaBSPR600

En programförklaring

”Bli sjuk på riktigt” är ett pilotprogram för en serie. Det är ett program om hälsa och ökad livskvalitet. Människor ska få kunskap att ta makten över sin hälsa och om de blir sjuka ska de få kunskap att ställa de rätta frågorna. Idag finns det inga program eller kommunikation som når människor som är från 15 år till småbarnsåren. Det är dessa vi når. Vi vill kunna prata om ond bråd död och en bagatellartad förkylning i samma avsnitt.
Idén till programmet är framtagen tillsammans med Doktor Johan Friberg, endokrinolog och specialist allmänmedicin.

Teknik

Programmet är inspelat och liveredigerat trådlöst med hjälp av telefoner och ipads. Naturligtvis syns detta i bildkvalitet men det är tekniska ”barnsjukdomar”. Fördelarna är att vi kan producera programmen både snabbare och billigare än med konventionell teknik.

Se hela pilotavsnittet